wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów województwo podlaskie / powiat siemiatycki / gmina Grodzisk

Działy Encyklopedii

Stadniki

www.stadniki.17-315.wsiepolskie.pl

Moderator: Izabela Nowak

Redakcja: Julita Karolczuk, Paweł Sobieski, Marta Karolczuk, Emilia Czuprynko, Ewa Balejko, Kinga Derewońko, Marlena Hermaniuk, Dariusz Gołębiewski, Zuzanna Mariańczuk

Zostań moderatorem tematycznym
Galeria wsi Stadniki
nazwa: Stadniki
poczta: Grodzisk
kod pocztowy: 17-315
region: Podlasie
podregion: Wysoczyzna Drohiczyńska
wieś sołecka: tak
Dopisz się do tej wsi: mieszkaniec sympatyk były mieszkaniec

Portret wsi

Informacje ogólne

„Zielone łąki dokoła,
a tam w oddali gdzieś las.
Tu nasza wioska Stadniki,
mała ojczyzna nasza…”
Tak brzmi pierwsza strofa piosenki pt. „Hej Stadniki” stworzonej przez mieszkańców wsi.
Stadniki to mała wieś rolnicza licząca 65 domostw. Miejscowość leży nad rzeką Pełchówką lewym dopływem Nurca, dzielącą wieś na dwie części z których jedna nosi nazwę „Zarzecze”.

Infrastruktura i gospodarka

We wsi znajdują się:
- Ochotnicza Straż Pożarna,
- sklep spożywczo-przemysłowy.

Walory krajoznawcze i turystyczne

Wieś Stadniki wyróżnia się różnorodnością kultur i obyczajów. Mieszkańcy kultywują swoje tradycje i obrzędy. Zadbane krzyże i kapliczki wiejskie, stare spichlerze i charakterystyczne piwnice, stare sprzęty gospodarskie są świadkami dawnych dziejów wsi i głębokiej wiary jej mieszkańców.
Produkty tradycyjne wytwarzane przez mieszkańców Stadnik są wpisane na listę produktów tradycyjnych woj. podlaskiego (wędzonka, kartacze, kiszka ziemniaczana, babka ziemniaczana, grzyby marynowane.

Mieszkańcy, wybitne postacie, inicjatywy i działania

Obecnie zamieszkuje tu 167 osób, co stanowi 3,8 % ogółu ludności gminy.
Mieszkańcy wsi są wyznania rzymskokatolickiego i prawosławnego.

Sołtys

Tadeusz Nowak
17-315 Grodzisk
Stadniki

Bliscy w potrzebie

Ogłoszenia ze wsi Stadniki

Potrzebujący pomocy

Twoje ogłoszenia

Wizytówki

Stwórz na portalu wsiepolskie.pl własną wizytówkę, by skutecznie zareklamować swoją firmę, instytucję czy organizację. Informacja o twojej działalności pojawi się na stronach internetowych wsi w gminie, powiecie, województwie lub też w całym kraju. Włącz się do ogólnopolskiego organizmu internetowego wsiepolskie.pl rozdając swoją wizytówkę użytkownikom naszego portalu. Dzięki oryginalnej, niezwykle skutecznej, regionalno-tematycznej wyszukiwarce twoja oferta trafi do wielu potencjalnych odbiorców i zainteresowanych.